Propozice

Pořadatel:                  

Sdružení obcí Toulovcovy Maštale

Generální partner:      

město Proseč

Datum konání:                      

sobota 9. června 2018

Centrum závodu:       

Proseč – náměstí, tratě vedou krásnou přírodou mikroregionu Toulovcovy Maštale.

Tratě:

100 km, 50 km, 25 km, 20 km, 10 km, 5 km, 1 km a 300 m

20 km určeno pro rodinné týmy s dětmi na trekových, crosových či MTB kolech. Tým musí mít 3 až 5 členů, z toho alespoň jedno dítě do 12 let včetně (ročník narození max. 2006), které samostatně pojede na kole (děti ve vozíku za kolo, na tažné tyči, v cyklosedačce apod. se nepočítají jako takovýto člen týmu). Tým musí do cíle dojet společně, počítá se čas posledního závodníka z týmu.

Mapy:

Mapy se zákresem tratí budou umístěny na informační tabuli v centru Proseče a na webu závodu. Po zveřejnění bude možné vyznačenou trať 50 km (100 km = 2 x 50 km) mimo přírodní rezervaci projet.

Prezence:

 • pátek 8. června 2018 od 17:00 do 22:00 hod. v prostorách ZŠ Proseč (100 m od křižovatky směr Česká Rybná)
 • sobota 9. června 2018 od 7:00 do 9:00 hod. v prostorách ZŠ Proseč (100 m od křižovatky směr Česká Rybná)

Start:

Na náměstí v Proseči v 10:00 hodin.

Časy startů jednotlivých kategorií budou upřesněny.

Cíl:

Na náměstí v Proseči. Časový limit pro zařazení do výsledkové listiny je 15:00 hodin, pro kategorii 100 km je stanoven limit na 15:30 hodin.

Ukončení závodu:

V 16. 00 hodin.

Přihlášky:

 • Do závodu je možné se přihlásit pouze elektronicky! Platí pro všechny kategorie včetně dětských! 

přihlášení ZDE (od 1. 3. 2018 do 6. 6. 2018). Dohlášky na místě při prezenci nebudou možné. 

Není podmínkou uhradit předem startovné, to stačí až na místě při prezenci. Pokud ale nebude startovné uhrazeno do 20. 5. 2018, platí plná cena startovného a pro kategorie 100, 50 a 25 km nebude připraveno jídlo, na které má závodník nárok v rámci startovného.

Při vyplňování používejte diakritiku. Usnadňuje to vyhledávání při prezenci. Tak jak jméno vyplníte, tak vám bude natištěno na startovní číslo.

Kategorie a startovné:

Závodní kategorie a ceník startovného – ke stažení

Platební podmínky:

Startovné je třeba uhradit na účet č. 1144811309/0800, variabilní symbol vám přijde v automatickém emailu odeslaném na emailovou adresu uvedenou v přihlášce ihned po přihlášení. Startovné je možné stornovat s nárokem na vrácení celé částky do 20. 5. 2018 včetně. Startovné se při neúčasti nevrací.

Startovné je možné uhradit také při prezenci před závodem.

VIP závodníci:

Na základě vámi vyplněného evidenčního kódu v přihlášce vám bude startovné potvrzeno. VIP poukázka se vztahuje pouze na startovné, pokud máte zájem o triko a jídlo, je nutné si ho přihlásit a zaplatit do 20. 5. 2018.

Pozor!

Zvýhodněné startovné a jídlo v ceně (pro určité kategorie) platí pouze pro přihlášené a  ZAPLACENÉ startovné do 20. 5. 2018. Pokud nebude startovné uhrazeno do 20. 5. 2018, závodník nemá nárok na zvýhodněné startovné ani jídlo, přestože byl přihlášen.

Časomíra:

Měření časů zajišťuje firma Sport Base timing CZ pomocí čipů. Čipy budou mít všechny kategorie včetně dětských. Čip bude jednorázový, nevratný, bude nalepen na startovním čísle.

Výsledky:

Výsledkový servis zajišťuje firma Sport Base timing CZ.

Všichni závodníci z kategorie 100, 50 a 25 km obdrží po průjezdu cílem SMS zprávu s umístěním. Zpráva bude obsahovat název závodu, startovní číslo, jméno závodníka, absolutní pořadí a pořadí v kategorii, čas, ztrátu.

Výsledky budou dostupné i na terminálech v prostoru startu a cíle. Na velkoplošných 40“ terminálech po zadání startovního čísla bude zobrazen výsledný čas, pořadí celkové a v kategorii. Výsledky lze načíst i pomocí QR kódu umístěného na startovním čísle. Průběžné výsledky budou také vyvěšovány v centru závodu na nástěnkách.

Ceny:

Medaile, diplomy a věcné ceny pro tři nejlepší v každé kategorii. 

Předpis:

Všichni přihlášení startují na vlastní nebezpečí, pořadatel nehradí škody na zdraví a majetku vzniklé účastníkům v souvislosti se závodem. Všichni účastníci závodu jsou povinni dodržovat platný soutěžní řád pro závody horských kol. Základní podmínkou účasti je bezvadný stav kola, cyklistická přilba, kterou musí mít nasazenou na hlavě po celou dobu závodu. Doporučujeme cyklistické rukavice. Účastníci mladší 18 let musí mít písemný souhlas rodičů se startem. V závodě některé úseky tratí vedou po silnici, závodníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu. Doporučujeme lékařskou prohlídku a individuální pojištění. Protesty a reklamace se podávají bezprostředně po závodě, na pozdější reklamaci nebude brán zřetel. Pořadatel si vyhrazuje právo udělat změny ve vedení tratí a v časovém harmonogramu. Je zakázáno opustit cesty určené pro trasu závodu!!! V případě, že závodník poruší daná pravidla, bude diskvalifikován bez nároku na vrácení startovného.

Pořadatel se zavazuje, že osobní data přihlášených nikomu neposkytne a zajistí jejich ochranu v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.

Občerstvení:

Občerstvovací stanice na trati:

 • 100 km - 3x - na 25 km, 50 km a 75 km
 • 50 km - 1 x - na 25 km

Jídlo pro závodníky bude vydáváno v jídelně ZŠ Proseč od 11 do 17 hodin. Jídlo je nutné objednat při přihlášení a zaplatit do 20. 5. 2018. Pro kategorie 100, 50, 25 km je jídlo v ZŠ v ceně startovného, pro ostatní kategorie lze objednat porci za 50,-Kč. Výběr ze 4 jídel. Poukaz na jídlo obdrží závodník při prezenci. Při prezenci je možné zakoupit si poukaz na jídlo za 50,- Kč, počet porcí je ale omezen.

Informace:

Doprovodný program:

 • akci moderuje Jan Rýdlo, během dne reprodukovaná hudba, večer živá kapela 
 • vložený závod Mistrovství České republiky v pivním triatlonu a Pivní sprint 
 • Gold sprint - závody ve sprintu na 500m  na cyklistických trenažérech 
 • v průběhu závodu v prostoru startu a cíle biketrial show 
 • vystoupení taneční skupiny Mitrix a další

Parkování:

Na místech vyhrazených a označených pořadatelem. Parkovat mimo vyznačená místa je zakázáno. Dodržování dopravního značení bude kontrolováno městskou policií.  

Technická pomoc:

V centru náměstí bude po celý den poskytnuta technická pomoc ve stánku hlavního partnera Bikesport Chrudim. Na trati bude pro závodníky k dispozici servis point včetně mechanika. Místo bude vyznačeno v mapě.

Lékařská pomoc:

V cíli budou přítomny 2 sanity a lékař. Na vybraných místech na trati bude možnost poskytnutí první pomoci zdravotníky a přivolání lékaře. Telefonní číslo na lékaře bude uvedeno na startovním čísle.

V případě úrazu a odvezení zraněného bude jeho kolo uschováno u pořadatele po dobu nezbytnou. Vydáno bude pouze po předložení průkazu totožnosti závodníka nebo jeho zákonného zástupce. Zároveň je nutné (pokud to zdravotní stav zraněného dovolí) uvést jméno kontaktní osoby, která kolo vyzvedne a provede základní identifikaci kola (barva, značka). Pokud nebude možné poskytnout jméno kontaktní osoby, bude kolo uschováno u pořadatele do doby zotavení závodníka.

Úschovna kol:

Úschovna kol bude zajištěna v časech prezence (pátek i sobota) u základní školy a v den závodu u základní školy a u fotbalového hřiště (u sprch).

Kontakty na zástupce pořadatele:

 • přihlášky, prezence, organizace závodu, informace  - Lucie Oherová – mob.: 604 34 35 36, reditel@mastale.cz
 • partneři závodu, média, stížnosti - Jan Macháček – mob.: 777 119 957
 • tratě – Ondřej Klofát – mob.: 776 708 029
 • náměstí – Michal Háp – mob.: 606 785 602
 • občerstvovací stanice – Jana Dočkalová, mob.: 604 353 611
 • stánky, elektroinstalace – Josef Soukal, mob.: 721 467 121
 • dopravní značení, uzavírky – Miloslav Hurych, mob.: 608 145 170