Kontaktní informace

POŘADATEL:

Sdružení obcí Toulovcovy Maštale
Borská 125
539 44 Proseč
IČO: 709 35 840
Web: www.mastale.cz
E-mail: reditel@mastale.cz

kontaktní osoba:

  • Lucie Oherová, mob.: 604 34 35 36 (informace, přihlášky, prezence, organizace závodu, partneři)

GENERÁLNÍ PARTNER:                     

Město Proseč
náměstí Dr. Tošovského 18
539 44 Proseč
Web: www.mestoprosec.cz
E-mail: starosta@prosec.cz

kontaktní osoba:

  • Ing. Jan Macháček, mob.: 777 119 957 (partneři, média, stížnosti)
  • Bc. Ondřej Klofát, mob,: 776 708 029 (tratě)
  • Miloslav Hurych, mob.: 608 145 170 (dopravní značení, uzavírky)

Další kontakty

  • Josef Soukal, DiS, mob.: 721 467 121 (stánky, elektroinstalace)
  • Ing. Michal Háp – mob.: 606 785 602 (organizace závodu na náměstí)
  • Jana Dočkalová, mob.: 604 353 611 (občerstvovací stanice)