Přihláška

 

Ceny platí pro přihlášené a zaplacené startovné do 31. 5. 2020

  • 100 km závod - startovné 499,- Kč
  • 50 km závod - startovné 499,- Kč
  • 25 km závod - startovné 449,- Kč
  • 25 km závod junioři - startovné 399,- Kč

 

Ceny platí pro přihlášené a zaplacené startovné do 31. 5. 2020

  • 10 km dětský závod - startovné 149,- Kč
  • 5 km dětský závod - startovné 99,- Kč
  • 1 km dětský závod - startovné 69,- Kč
  • 300 m dětský závod - startovné 69,- Kč

 

Ceny platí pro přihlášené a zaplacené startovné do 31. 5. 2020

  • 20 km rodinný závod - startovné 599,- Kč

Rodinný tým - 3 až 5 osob, z toho alespoň jedno dítě do 12 let, které samostatně pojede na kole (děti ve vozíku za kolo, na tažné tyči, v cyklosedačce apod. se nepočítají jako takovýto člen týmu). Celý tým se musí přihlásit najednou, případná dohláška dalších členů již není možná.

Souhlas zákonného zástupce se závodem

Přihlášky:

  • Do závodu je možné se přihlásit pouze elektronicky! Platí pro všechny kategorie včetně dětských! 

Přihlášení od 25. 1. 2020 do 17. 6. 2020. Dohlášky na místě při prezenci nebudou možné. 

Není podmínkou uhradit předem startovné, to stačí až na místě při prezenci. Pokud nebude startovné uhrazeno do 31. 5. 2020, platí plná cena startovného a pro kategorie 100, 50 a 25 km nebude připraveno jídlo, na které má závodník nárok v rámci startovného.

Při vyplňování používejte diakritiku. Usnadňuje to vyhledávání při prezenci. Tak jak jméno vyplníte, tak vám bude natištěno na startovní číslo.