Elektronické přihlašování do 19. ročníku závodu Cyklo Maštale 2019 bylo spuštěno

Do závodu se můžete již nyní registrovat v sekci přihláška.

Do závodu je možné se přihlásit pouze elektronicky! Platí pro všechny kategorie včetně dětských!!

Není podmínkou uhradit předem startovné, to stačí až na místě při prezenci. Pokud ale nebude startovné uhrazeno do 2. 6. 2019, platí plná cena startovného a pro kategorie 100, 50 a 25 km nebude připraveno jídlo, na které má závodník nárok v rámci startovného

Při vyplňování používejte diakritiku. Usnadňuje to vyhledávání při prezenci. Tak jak jméno vyplníte, tak vám bude natištěno na startovní číslo.