Přihláška

Registrace do závodu probíhá on - line od 15. 2. do 15. 6. 2022 na odkazech níže.

Pokud bude startovné uhrazeno do 29. 5. 2022 platí snížená cena startovného pro všechny kategorie. Pokud ne, platí plná cena a pro kategorie 50 a 25 km nebude připraveno jídlo, na které má závodník nárok v rámci ceny startovného.

Startovné lze uhradit i na místě ve dnech prezence (plná cena).

Do závodu je možné se přihlásit i na místě v časech prezence. Upozorňujeme ale, že se zde prezentují všichni závodníci a čas prezence je omezený (pátek 17. června od 17:00 do 21:00 hod., sobota 18. června od 7:00 do 9:00 hod.)

Při vyplňování používejte diakritiku. Usnadňuje to vyhledávání při prezenci. Tak jak jméno vyplníte, tak vám bude natištěno na startovní číslo.

 

Ceny platí pro přihlášené a zaplacené startovné do 29. 5. 2022

 • 50 km závod - startovné 550,- Kč
 • 25 km závod - startovné 500,- Kč
 • 25 km závod junioři - startovné 450,- Kč

Ceny od 30. 5. 2022

 • 50 km závod - startovné 650,- Kč
 • 25 km závod - startovné 600,- Kč
 • 25 km závod junioři - startovné 550,- Kč

Ceny platí pro přihlášené a zaplacené startovné do 29. 5. 2022

 • 10 km dětský závod - startovné 200,- Kč
 • 5 km dětský závod - startovné 150,- Kč
 • 1 km dětský závod - startovné 100,- Kč
 • 300 m dětský závod - startovné 100,- Kč

Ceny od 30. 5. 2022

 • 10 km dětský závod - startovné 250,- Kč
 • 5 km dětský závod - startovné 200,- Kč
 • 1 km dětský závod - startovné 130,- Kč
 • 300 m dětský závod - startovné 130,- Kč

Souhlas zákonného zástupce se závodem ZDE

Cena platí pro přihlášené a zaplacené startovné do 29. 5. 2022

 • 20 km rodinný závod - startovné 700,- Kč

Cena od 30. 5. 2022

 • 20 km rodinný závod - startovné 800,- Kč

Rodinný tým - 3 až 5 osob, z toho alespoň jedno dítě do 12 let, které samostatně pojede na kole (děti ve vozíku za kolo, na tažné tyči, v cyklosedačce apod. se nepočítají jako takovýto člen týmu). Celý tým se musí přihlásit najednou, případná dohláška dalších členů již není možná.

Souhlas zákonného zástupce se závodem ZDE