Propozice

Pořadatel:                  

Mikroregion Maštale, svazek obcí

Generální partner:      

město Proseč

Datum konání:                      

sobota 18. června 2022

Centrum závodu:       

Proseč – náměstí, tratě vedou krásnou přírodou mikroregionu Maštale.

Tratě:

50 km, 25 km, 20 km, 10 km, 5 km, 1 km a 300 m

20 km určeno pro rodinné týmy s dětmi na trekových, crosových či MTB kolech. Tým musí mít 3 až 5 členů, z toho alespoň jedno dítě do 12 let včetně (ročník narození max. 2010), které samostatně pojede na kole (děti ve vozíku za kolo, na tažné tyči, v cyklosedačce apod. se nepočítají jako takovýto člen týmu). Tým musí do cíle dojet společně, počítá se čas posledního závodníka z týmu.

Mapy:

Mapy se zákresem tratí budou umístěny na informační tabuli v centru Proseče a na webu závodu

Prezence:

 • pátek 17. června 2022 od 17:00 do 21:00 hod. v prostorách ZŠ Proseč (100 m od křižovatky směr Česká Rybná)
 • sobota 18. června 2022 od 7:00 do 9:00 hod., rodinné týmy do 12:00 hodin v prostorách ZŠ Proseč (100 m od křižovatky směr Česká Rybná)

Start:

Na náměstí v Proseči v 10:00 hodin.

 • 10:00 Start kategorie na 50 km
 • 10:05 Start kategorie na 25 km
 • 10:10 Start kategorie na 300 m odrážedla kluci
 • 10:15 Start kategorie na 300 m odrážedla holky
 • 10:20 Start kategorie na 300 m kola kluci
 • 10:24 Start kategorie na 300 m kola holky
 • 10:29 Start kategorie na 1 km
 • 10:38 Start kategorie na 5 km
 • 10:41 Start kategorie na 10 km
 • 13:00 Start kategorie na 20 km

Cíl:

Na náměstí v Proseči. Časový limit pro zařazení do výsledkové listiny je 15:00 hodin.

Ukončení závodu:

V 16. 00 hodin.

Přihlášky:

Registrace do závodu probíhá on - line od 15. 2. do 15. 6. 2022 . Platí pro všechny kategorie včetně dětských. 

přihlášení ZDE 

Pokud bude startovné uhrazeno do 29. 5. 2022 platí snížená cena startovného pro všechny kategorie. Pokud ne, platí plná cena a pro kategorie 50 a 25 km nebude připraveno jídlo, na které má závodník nárok v rámci ceny startovného.

Startovné lze uhradit i na místě ve dnech prezence (plná cena).

Do závodu je možné se přihlásit i na místě v časech prezence. Upozorňujeme ale, že se zde prezentují všichni závodníci a čas prezence je omezený (pátek 17. června od 17:00 do 21:00 hod., sobota 18. června od 7:00 do 9:00 hod.)

Při vyplňování používejte diakritiku. Usnadňuje to vyhledávání při prezenci. Tak jak jméno vyplníte, tak vám bude natištěno na startovní číslo.

Kategorie a startovné:

Závodní kategorie a ceník startovného – ke stažení

Platební podmínky:

Startovné je třeba uhradit na účet č. 1144811309/0800, variabilní symbol vám přijde v automatickém emailu odeslaném na emailovou adresu uvedenou v přihlášce ihned po přihlášení. Startovné je možné stornovat s nárokem na vrácení celé částky do 29. 5. 2022 včetně. Startovné se při neúčasti nevrací.

Startovné je možné uhradit také při prezenci před závodem.

VIP závodníci:

Na základě vámi vyplněného evidenčního kódu v přihlášce vám bude startovné potvrzeno jako zaplacené. VIP poukázka se vztahuje pouze na startovné, pokud máte zájem o triko a jídlo, je nutné si ho přihlásit a zaplatit do 29. 5. 2022.

Časomíra:

Měření časů zajišťuje firma Sport Base timing CZ pomocí čipů. Čipy budou mít všechny kategorie včetně dětských. Čip bude jednorázový, nevratný, bude nalepen na startovním čísle.

Výsledky:

Výsledkový servis zajišťuje firma Sport Base timing CZ.

Všichni závodníci z kategorie 50 a 25 km obdrží po průjezdu cílem SMS zprávu s umístěním. Zpráva bude obsahovat název závodu, startovní číslo, jméno závodníka, absolutní pořadí a pořadí v kategorii, čas, ztrátu.

Výsledky budou dostupné i na terminálech v prostoru startu a cíle. Na velkoplošných 40“ terminálech po zadání startovního čísla bude zobrazen výsledný čas, pořadí celkové a v kategorii. Výsledky lze načíst i pomocí QR kódu umístěného na startovním čísle. Průběžné výsledky budou také vyvěšovány v centru závodu na nástěnkách.

Ceny:

Medaile, diplomy a věcné ceny pro tři nejlepší v každé kategorii. 

Předpis:

Všichni přihlášení startují na vlastní nebezpečí, pořadatel nehradí škody na zdraví a majetku vzniklé účastníkům v souvislosti se závodem. Všichni účastníci závodu jsou povinni dodržovat platný soutěžní řád pro závody horských kol. Základní podmínkou účasti je bezvadný stav kola, cyklistická přilba, kterou musí mít nasazenou na hlavě po celou dobu závodu. Doporučujeme cyklistické rukavice. Účastníci mladší 18 let musí mít písemný souhlas rodičů se startem.

Dětské tratě (10, 5 a 1 km) uzavírá dospělý pořadatel, který dohlíží na to, aby žádné dítě nezůstalo na trati, případně mu poskytl či přivolal pomoc. 

U kategorie 300 m se rodiče, kteří chtějí své dítě doprovázet, řadí s dětmi až za všechny ostatní závodníky, kteří startují bez doprovodu.

Kolům bez startovního čísla se zakazuje vjezd na jakoukoliv trať!

Závod není určen pro elektrokola!

V závodě některé úseky tratí vedou po silnici, závodníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu. Doporučujeme lékařskou prohlídku a individuální pojištění. Protesty a reklamace se podávají bezprostředně po závodě, na pozdější reklamaci nebude brán zřetel. Pořadatel si vyhrazuje právo udělat změny ve vedení tratí a v časovém harmonogramu. Je zakázáno opustit cesty určené pro trasu závodu!!! V případě, že závodník poruší daná pravidla, bude diskvalifikován bez nároku na vrácení startovného.

Pořadatel se zavazuje, že osobní data přihlášených nikomu neposkytne a zajistí jejich ochranu v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.

Svou účastí na akci souhlasíte s pořizováním a zveřejňováním fotografií a nahrávek.

Občerstvení:

Občerstvovací stanice na trati:

 • 50 km - 1 x - na 25 km

Jídlo pro závodníky bude vydáváno v jídelně ZŠ Proseč od 11 do 17 hodin. Jídlo je nutné objednat při přihlášení a zaplatit do 29. 5. 2022. Pro kategorie 50, 25 km je jídlo v ZŠ v ceně startovného, pro ostatní kategorie lze objednat porci za 70,-Kč. Výběr ze 4 jídel. Poukaz na jídlo obdrží závodník při prezenci. Při prezenci je možné zakoupit si poukaz na jídlo za 70,- Kč, počet porcí je ale omezen.

Informace:

Doprovodný program:

 • akci moderuje Jan Rýdlo

Parkování:

Na místech vyhrazených a označených pořadatelem. Parkovat mimo vyznačená místa je zakázáno. Dodržování dopravního značení bude kontrolováno policií ČR.

Technická pomoc:

V centru náměstí bude po celý den stánek s technickou pomocí. Na trati bude pro závodníky k dispozici servis point včetně základního vybavení. Místo bude vyznačeno v mapě.

Lékařská pomoc:

V cíli budou přítomny 2 sanity a lékař. Na vybraných místech na trati bude možnost poskytnutí první pomoci zdravotníky a přivolání lékaře. Telefonní číslo na lékaře bude uvedeno na startovním čísle.

V případě úrazu a odvezení zraněného bude jeho kolo uschováno u pořadatele po dobu nezbytnou. Vydáno bude pouze po předložení průkazu totožnosti závodníka nebo jeho zákonného zástupce. Zároveň je nutné (pokud to zdravotní stav zraněného dovolí) uvést jméno kontaktní osoby, která kolo vyzvedne a provede základní identifikaci kola (barva, značka). Pokud nebude možné poskytnout jméno kontaktní osoby, bude kolo uschováno u pořadatele do doby zotavení závodníka.

Úschovna kol:

Úschovna kol bude zajištěna v časech prezence (pátek i sobota) u základní školy.

Kontakty na zástupce pořadatele:

 • přihlášky, prezence, organizace závodu, informace  - Lucie Oherová – mob.: 604 34 35 36, reditel@mastale.cz
 • partneři závodu, média, stížnosti - Ing. Jan Macháček – mob.: 777 119 957
 • tratě – Bc. Ondřej Klofát – mob.: 776 708 029
 • náměstí – Ing. Michal Háp – mob.: 606 785 602
 • občerstvovací stanice - Lucie Oherová - mob. 604 34 35 36
 • stánky, elektroinstalace – Josef Soukal, DiS, mob.: 721 467 121
 • dopravní značení, uzavírky – Miloslav Hurych, mob.: 608 145 170