Propozice

Pořadatel:                  

 • Mikroregion Maštale, svazek obcí

Generální partner:      

 • město Proseč

Datum konání:                      

 • sobota 22. června 2024

Centrum závodu:       

 • Proseč – náměstí. Tratě vedou přírodní rezervací Maštale.

Tratě:

 • 50 km, 40 km gravel (limit maximálně 75 závodníků), 25 km, 10 km, 5 km, 1 km a 300 m.

Kategorie a startovné:

 • Závodní kategorie a ceník startovného – zde.

Mapy:

 • Mapy tratí budou umístěny na nástěnkách na náměstí a na prezenci, již nyní jsou dostupné zde.

Přihlášky:

 • Registrace všech kategorií probíhá on-line od 1. 3. do 19. 6. 2024.
 • Přihlásit se můžete i na místě v časech prezence. Upozorňujeme ale, že se zde prezentují všichni závodníci a čas je omezený (pátek 21. června od 17:00 do 21:00 hod., sobota 22. června od 7:00 do 9:00 hod.). Pro kategorii gravel je prezence do 12 hodin.
 • Při vyplňování používejte diakritiku. Jak jméno vyplníte, tak bude natištěno na startovní číslo.

Platební podmínky:

 • Při platbě do 31. 5. 2024 platí snížená cena startovného a jídlo v ceně pro kategorie 50 km, 40 km gravel a 25 km. Od 1. 6. platí plná cena startovného bez nároku na jídlo. 
 • Startovné lze uhradit i na místě při prezenci v plné výši.
 • Číslo účtu: 1144811309/0800, variabilní symbol přijde v automatickém emailu odeslaném na emailovou adresu uvedenou v přihlášce ihned po přihlášení. Startovné je možné stornovat s nárokem na vrácení celé částky do 31. 5. 2024 včetně. Startovné se při neúčasti nevrací.

VIP závodníci:

 • Vyplněním VIP kódu v přihlášce vám bude startovné potvrzeno jako zaplacené. VIP poukázka se vztahuje pouze na startovné, pokud máte zájem o triko a jídlo, je nutné si ho přihlásit a zaplatit do 31. 5. 2024.

Prezence:

 • Pátek 21. června 2024 od 17:00 do 21:00 hod. v prostorách ZŠ Proseč (100 m od křižovatky směr Česká Rybná).
 • Sobota 22. června 2024 od 7:00 do 9:00 hod., gravel do 12:00 hodin v prostorách ZŠ Proseč (100 m od křižovatky směr Česká Rybná).

Start:

 • Na náměstí v Proseči v 10:00 hodin.

Časy startů:

čas trať
10:00 50 km
10:05 25 km
10:10 300 m odrážedla kluci
10:15 300 m odrážedla holky
10:20 300 m kola kluci
10:24 300 m kola holky
10:29 1 km
10:38 5 km
10:41 10 km
12:45 40 km gravel

Cíl:

 • Na náměstí v Proseči. Časový limit pro zařazení do výsledkové listiny je 15:30 hodin.

Občerstvení:

 • Občerstvovací stanice s bohatým sortimentem bude na trati 50 km. Na náměstí bude občerstvovací stanice s nápoji. 
 • Pro kategorie 50, 40 km gravel a 25 km je jídlo v ceně startovného, pro ostatní kategorie lze objednat porci za 90,-Kč.
 • Jídlo je nutné objednat při přihlášení a zaplatit do 31. 5. 2024.
 • Jídlo bude vydáváno v jídelně ZŠ Proseč od 11 do 17 hodin. 
 • Výběr ze 3 jídel.

Výsledky:

 • Měření zajišťuje firma Sport Base timing CZ pomocí čipů. Čip je jednorázový, bude nalepen na startovním čísle. 
 • Všichni závodníci z kategorie 50, 40 km gravel a 25 km obdrží po průjezdu cílem SMS zprávu s umístěním.
 • Výsledky budou dostupné na terminálech v prostoru startu a cíle, načtením QR kódu umístěným na startovním čísle a na nástěnkách na náměstí.

Ceny:

 • Medaile, diplomy a věcné ceny pro tři nejlepší v každé kategorii. 

Ukončení závodu:

 • V 16. 00 hodin.

Předpis:

 • Všichni přihlášení startují na vlastní nebezpečí, pořadatel nehradí škody na zdraví a majetku vzniklé účastníkům v souvislosti se závodem.
 • Všichni účastníci závodu jsou povinni dodržovat platný soutěžní řád pro závody horských kol.
 • Základní podmínkou účasti je bezvadný stav kola, cyklistická přilba, kterou musí mít nasazenou na hlavě po celou dobu závodu. Doporučujeme cyklistické rukavice. 
 • Účastníci mladší 18 let musí mít písemný souhlas rodičů se startem.
 • Dětské tratě (10, 5 a 1 km) uzavírá dospělý pořadatel, který dohlíží na to, aby žádné dítě nezůstalo na trati, případně mu poskytl či přivolal pomoc. 
 • U kategorie 300 m se rodiče, kteří chtějí své dítě doprovázet, řadí s dětmi až za všechny ostatní závodníky, kteří startují bez doprovodu.
 • V závodě některé úseky tratí vedou po silnici, závodníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu.
 • Protesty a reklamace se podávají bezprostředně po závodě, na pozdější reklamaci nebude brán zřetel.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo udělat změny ve vedení tratí a v časovém harmonogramu.
 • Je zakázáno opustit cesty určené pro trasu závodu! V případě, že závodník poruší daná pravidla, bude diskvalifikován bez nároku na vrácení startovného.
 • Kolům bez startovního čísla se zakazuje vjezd na jakoukoliv trať.
 • Závod není určen pro elektrokola.
 • Pořadatel se zavazuje, že osobní data přihlášených nikomu neposkytne a zajistí jejich ochranu v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.
 • Svou účastí na akci souhlasíte s pořizováním a zveřejňováním fotografií a nahrávek.
 • Doporučujeme lékařskou prohlídku a individuální pojištění.

Informace:

Doprovodný program:

 • akci moderuje Jan Rýdlo

Parkování:

 • Na místech vyhrazených a označených pořadatelem. Parkovat mimo vyznačená místa je zakázáno. Dodržování dopravního značení bude kontrolováno policií ČR.

Technická pomoc:

 • V centru náměstí bude po celý den stánek s technickou pomocí.
 • Na trati bude pro závodníky k dispozici servis point včetně základního vybavení. Místo bude vyznačeno v mapě.

Lékařská pomoc:

 • V cíli bude přítomna sanita s lékařem. Na vybraných místech na trati bude možnost poskytnutí první pomoci zdravotníky a přivolání lékaře. Telefonní číslo na lékaře bude uvedeno na startovním čísle.
 • V případě úrazu a odvezení zraněného bude jeho kolo uschováno u pořadatele po dobu nezbytnou. Vydáno bude pouze po předložení průkazu totožnosti závodníka nebo jeho zákonného zástupce. Zároveň je nutné (pokud to zdravotní stav zraněného dovolí) uvést jméno kontaktní osoby, která kolo vyzvedne a provede základní identifikaci kola (barva, značka). Pokud nebude možné poskytnout jméno kontaktní osoby, bude kolo uschováno u pořadatele do doby zotavení závodníka.

Úschovna kol:

 • Úschovna kol bude zajištěna v časech prezence (pátek i sobota) u základní školy.

Kontakty na zástupce pořadatele:

 • Přihlášky, prezence, organizace závodu, informace  - Lucie Oherová – mob.: 604 34 35 36, cyklo@mastale.cz.
 • Partneři závodu, média, stížnosti - Ing. Jan Macháček – mob.: 777 119 957.
 • Tratě – Bc. Ondřej Klofát – mob.: 776 708 029.
 • Náměstí – Ing. Michal Háp – mob.: 606 785 602.
 • Občerstvovací stanice - Lucie Oherová - mob. 604 34 35 36.
 • Stánky, elektroinstalace – Josef Soukal, DiS, mob.: 721 467 121.
 • Dopravní značení, uzavírky – Miloslav Hurych, mob.: 608 145 170.